Effective EMS solutions

Rentgenová analýza na výrobku našeho zákazníka

Celých 18% desek nového výrobku, který vyrábíme pro našeho zákazníka končilo v opravách kvůli chybám pájení na třech BGA. Na výrobku jsme provedli projekt odladění procesu osázení, profilu pece, stencilu a pájecí pasty - to vše pomocí rentgenové analýzy.

Speciální služby
Analyzovali jsme 20 desek s BGA. 12 bylo dobrých, 6 mělo zkraty a 2 byly nedostatečně zapájené. 7 kusů vykazovalo velké procento voidů, tedy nižší spolehlivost pájeného spoje.

Vypracovali jsme detailní dokumentaci se zaměřením na variace teplotních profilů a past pro co nejlepší osazení a zapájení BGA.

Vyrobili jsme 2 desky a nechali diagnostiku rentgenu, aby sama (pomocí automatické inspekce) rozhodla o špatném spoji.

Detekovanou oblast, kde se často objevoval zkrat, naši inženýři přepracovali a další výrobu jsme prováděli s novou tiskovou šablonou.

Wendell převzal celou výrobu

Při opakované výrobě rentgen ukázal perfektní výsledek. Počet defektů na 50-ti zkušebně vyrobených deskách: nula.

Společnost se po tomto výsledku rozhodla vyrábět u nás, počet nutných oprav BGA po reflow je zatím nulový.

WENDELL - Speciální služby a službyZeptejte se, obratem vám odpovíme

nqa_9001
nqa_13485
nqa_14001
Propracovaný systém kvality a nasazení nejmodernější technologie.
  • Politika jakosti a environmentu. Systém řízení kvality
  • Sedmnáct striktně dodržovaných velmi specifických bodů řízení kvality.
  • Přesné vyhodnocování a motivace všech pracovníků ke zvyšování kvality.