Effective EMS solutions

Podpora podnikání z evropských strukturálních fondů

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: NEMOVITOSTI - II. VÝZVA

Název projektu: Výstavba nového výrobního závodu společnosti Wendell electronics, a.s.

Cíl projektu: Cílem projektu je vybudovat nový výrobní závod, plánovaný na území nevyužitého brownfiledu, který umožní společnosti rozvoj po technické a technologické stránce. Vybudovat vysoce moderní výrobní závod prvotřídní technické kvality srovnatelný s nejvyspělejšími západními podniky. Díky tomu bude možné vyrábět pro nejnáročnější světové zákazníky.

EU flag

Stručný popis operace:

Předkládaný projekt má řešit problém s omezenou kapacitou stávajících prostor společnosti. Vybudování nového závodu a přesunutí aktivit společnosti do tohoto závodu přinese jak podstatné zvýšení kvality výrobních prostor (řízení teploty, prašnosti, antistatiky) i optimalizaci výrobního procesu po stránce dispoziční, tak značné zvýšení možností využití značného růstového potenciálu, který společnost Wendell vykazuje nejen v posledních letech svého fungování. Wendell electronics, a. s. je díky dynamickému rozvoji a vysoké poptávce po vyráběných high-tech produktech stále se rozvíjející společností. Vlivem růstu společnosti jsou však současné pronajaté prostory pro další působení nevyhovující. Nový výrobní závod, plánovaný na území nevyužitého brownfieldu, umožní společnosti rozvoj po technické a technologické stránce. Společnost má ambici vybudovat vysoce moderní výrobní závod prvotřídní technické kvality.

Projekt, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s názvem „Výstavba nového výrobního závodu společnosti Wendell electronics, a.s.“, je zaměřen na vybudování nového výrobního závodu na území nevyužívaného brownfieldu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
nqa_9001
nqa_13485
nqa_14001
Propracovaný systém kvality a nasazení nejmodernější technologie.
  • Politika jakosti a environmentu. Systém řízení kvality
  • Sedmnáct striktně dodržovaných velmi specifických bodů řízení kvality.
  • Přesné vyhodnocování a motivace všech pracovníků ke zvyšování kvality.